Chair:
Gregory Makrides, President of the Cyprus Mathematical Society and president of the THALES Foundation

Vice-Chair:

 • OSR Helmut Loidl, Paedagogical High School Upper Austria
 • Olga Gil-Medrano, European Mathematical Society

Secretary:

 • Marilena Gabrielidou, Cyprus Mathematical Society
 • Dir. Brigitte Loidl, Badgoisern

Members:

 • Andreas Philippou
 • Savvas Antoniou
 • Marios Efstathiou
 • Skotinos Andreas
 • Olga Papayianni
 • Antroula Christodoulou
 • Demetris Karantanos
 • Christos Papachristodoulou
 • Theoklitos Parayiou
 • Kostas Karamanos
 • Andreas Savvides
 • Dora Symeou
 • Pantelis Zambirinis
 • Andreas Athanasiou
 • Petros Petrou
S P O N S O R S

Bad Ischl AG