Chair: Gregory Makrides, President of the Cyprus Mathematical Society

Vice-Chair: Zena Poulli, Director of Secondary Education in Cyprus

Vice-Chair: Olga Gil-Medrano, European Mathematical Society

Secretary: Andreas Philippou, Cyprus Mathematical Society

Secretary: Pantelis Damianou, Department of Mathematics,University of Cyprus

Members:
 • Skotinos Andreas
 • Savvas Antoniou
 • Marios Efstathiou
 • Olga Papayianni
 • Antroula Christodoulou
 • Demetris Karantanos
 • Christos Papachristodoulou
 • Theoklitos Parayiou
 • Kostas Karamanos
 • Andreas Savvides
 • Dora Symeou
 • Pantelis Zambirinis
 • Andreas Athanasiou
 • Petros Petrou